O nás

    Firma AATe,  s. r. o. vznikla v roce 1994 . Naše firma byla původně zaměřena na ekologii. Odtud vznikl název AATe - aqua aer terra. Čištění půdy /terra/ biologickým způsobem měl být nosný program. Ekologie v té době nebyla na pořadu dne a proto  firma AATe,  s. r. o.  byla postupně rozšířena o další činnosti v oboru tlakových a plynových zařízení a dále o kominictví

    Naše firma byla založena jako  alternativní možnost provozu VTZ /vyhrazených technických zařízení/ dodavatelským způsobem v případě, že provozovatel /zaměstnavatel/ není schopen zajistit provoz vlastními kvalifikovanými pracovníky. Na základě zkušeností byla tato činost rozšířena a zaměřena i na hospodárnost provozu /viz. činnosti, které bezprostředně neohrožují bezpečnost/

Vedení společnosti

1. Zakladatel, jednatel a společník:  Ing. Antonín Vyskočil -   dlouholetý pracovník SOD /státní odborný dozor/ v oboru tlakových zařízení v roce 1986 zakladatel provozovny technických služeb jako podnikatelského  subjektu při OPS Modřany a v roce 1994 zakladatel firmy AATe, s. r. o.

Vystudovaný obor : energetické stoje a zařízení se zaměřením na parní a kapalinové kotle

2. Jednatel a společník:  Vladimír Vyskočil -   technik a od roku 1996 pokračovatel dlouholeté tradice v daném oboru.

Naše firma má sjednáno pojištění podnikatelských rizik do výše plnění                               5 000 000,-  Kč                                                 

Firma AATe /Agua Aer Terra/ s. r. o. je zapsána v Obchodním rejstříku u MS Praha oddíl C vložka 28935.