Oprávnění a certifikace

Zde naleznete všechna potřebná osvědčení, oprávnění a certifikáty potřebné k nabízeným službám naší společnosti.

  • Osvědčení k provádění revizí a zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek provozovaných tlakových zařízení evid. č. 7901/6/18/R-TZ-NA,PK3,HK3          

                TNS a kotle.pdf

  • Oprávnění k revizím a zkouškám provozovaných tlakových zařízení evid. č.  0588/2/08/TZ-R-NA,K2 

                PDF

  • Osvědčení k činnosti revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení evid. č. 5702/6/10/R-PZ-F,G 

                Plynová zařízení.pdf

  • Oprávnění k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení evid. č. 2289/2/06/PZ-R-VI,VII 

                PDF

  • Živnostenský list - kominictví 

                Kominictví.pdf

  • Živnostenský list -  měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových  

                Měření účinnosti.pdf

  • Osvědčení k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest evid. č. 294/2007 

                PDF

  • Výpis z obchodního rejstříku u MS v Praze oddíl C, vložka 28935 

                PDF