Předpisy

Právní předpisy /zákony a vyhlášky/

 • Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb ., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.  PDF
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.  PDF
 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.  PDF
 • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb ., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.   PDF
 • Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.  PDF
 • Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.  PDF 
 • Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.  PDF
 • Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.  PDF 
 • Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákoník práce. PDF
   

Technické normy /ČSN a ČSN EN/

 • ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 
 • ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení
 • ČSN 07 0008 Pasport kotle
 • ČSN 07 0021 Horkovodní kotle. Typy a základní parametry
 • ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení
 • ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení
 • ČSN 07 0246 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné teplovodní kotle na plynná paliva. Technické požadavky. Zkoušení
 • ČSN 07 0623 Technická dokumentace kotlů
 • ČSN 07 0624 Montáž kotlů a kotelních zařízení
 • ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva
   
 • ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.
 • ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Části 1 až 12.
 • ČSN EN 1489 Armatury budov, pojistné ventily - zkoušky a požadavky
 • ČSN EN 764 Tlaková zařízení. Části 1 až 7.