Tlakové nádoby

Právní předpisy /zákony a vyhlášky/

 • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.  PDF
 • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb ., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.   PDF
 • Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb ., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.  PDF
 • Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.  PDF
 • Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.  PDF 
 • Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.  PDF 
 • Zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákoník práce. PDF
   

Technické normy /ČSN a ČSN EN/

 • ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.
 • ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Části 1 až 12.
 • ČSN EN 1489 Armatury budov, pojistné ventily - zkoušky a požadavky
 • ČSN EN 764 Tlaková zařízení. Části 1 až 7.
 • ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby. Části 1 až 6.
 • ČSN EN 286-1 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík.
  Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely.
 • ČSN 10 5190 Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny
 • ČSN 13 4909-1,2 Průmyslové armatury.Pojistné ventily - termíny a definice, technické požadavky
 • ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody